Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Potvrđena optužnica protiv protiv Fikreta Abdića, Silić Sulejmana, Pajazetović Fikreta, Kajtezović Selima, Grahović Hašima, Silić Sanje i Galijašević Fatme

18.03.2021.

Kantonalni sud u Bihaću je svojim Rješenjem broj: 01 0 K 015885 21 Kps od 16.03.2021. godine u cjelosti potvrdio sve tačke Optužnice koju je ovo Tužilaštvo podiglo protiv Fikreta Abdića, Silić Sulejmana, Pajazetović Fikreta, Kajtezović Selima, Grahović Hašima, Silić Sanje i Galijašević Fatme.

Optuženim licima se stavlja na teret da su počinili više produženih krivičnih djela - Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz čl.383. KZ F BiH u vezi sa čl.31. i 55. KZ F BiH i krivično djelo – Povreda ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti iz čl.241. st.1. KZ F BiH u vezi sa čl.31., 33. i 55. KZ F BiH.

 

Optuženom Fikretu Abdiću, kao načelniku Opštine Velika Kladuša se stavlja na teret niz produženih krivičnih djela – Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja koja se ogledaju u nezakonitom provođenju postupaka javnih nabavki i favoriziranju jednog ponuđača, tačnije biroa SENNSA iz Velike Kladuše; zatim u nezakonitim unapređenjima državnih službenika; pribavljanju imovinske koristi optuženom Silić Sulejmanu kao tadašnjem rukovodiocu svih službi, pa do najtežeg oblika zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, koji se satoji u tome da je koristeći svoj službeni položaj i politički uticaj nezakonito i protivustavno donosio Budžet Opštine Velika Kladuša za 2019. i 2020. godinu, a sve s ciljem da se za Udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca i za Opštu kladušku zadrugu nezakonito izvlači tj dodjeljuje novac iz Budžeta, a u kojim Udruženjima je upravo optuženi Fikret Abdić činio upravljačku strukturu i imao odlučujući uticaj.

 

Kada su u pitanju ostala optužena lica, istima se stavlja na teret da su formalno rukovodili biroom SENSSA u Velikoj Kladuši, koji je imao monopol u izradi dokumentacije za pribavljanje urbanističkih i građevinskih dozvola u Opštini Velika Kladuša, a kojim biroom je de facto upravljao uptuženi Silić Sulejman.

 

 

            Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zaintereisrana lica koja budu preuzimala ovo Saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh