Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog goriva - dizel

24.06.2020.

Prihvata se preporuka Komisije za javnunabavku izražena u Zapisniku o ocjeni ponuda nakon održane e-aukcije broj: A-405/20 od 22.06.2020. godine i Ugovor o prodaji motornog goriva dizel za službena vozila Kantonalnog tužilaštva USK Bihać se dodjeljuje ponuđaču ČAVKUNOVIĆ - BP d.o.o. Bihać.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh