Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.06.2020.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku izražena u Zapisniku o ocijeni ponuda nakon održane e-aukcije broj: A-357/20 od dana 05.6.2020. godine i Ugovor o nabavci roba - lož ulja za grijnu sezonu 2020/2021 za potrebe Kantonalnog tužilaštva USK Bihać, dodjeljuje seponuđaču REZ d.o.o. Cazin.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh