Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Potvrđena optužnica protiv Mešić Hamde i dr. zbog više krivičnih djela pri izgradnji dvorane OŠ Brekovica (dopuna)

06.03.2020.

Bihać, 6. marta – Rješenjem Kantonalnog suda u Bihaću od 05.03.2020. godine u cijelosti je potvrđena optužnica Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona podignuta protiv Mešić Hamde (1961. godište), Nefić Amira (1960. godište), Fatkić Rifeta (1948. godište), Kohnić Nazifa (1963. godište) i pravne osobe „GP-PLAN“ d.o.o. Bihać sa sjedištem u Bihaću u predmetu formiranom povodom nezakonitih radnji u postupku izgradnje fiskulturne dvorane JU Osnovna škola „Brekovica“ u Bihaću. Osnovano se sumnja da je Mešić Hamdo kao odgovorna osoba u privrednom društvu „GP-PLAN“ d.o.o. Bihać kao organizator, udružio više osoba, da kao odgovorne osobe u institucijama koje predstavljaju čine krivično djelo i koristeći službeni položaj, svojim potpisom i službenim pečatom, ovjerio službenu ispravu sa neistinitim sadržajem, u cilju da drugom pribavi korist koja prelazi 10.000,00 KM. Osnovano se sumnja da je Nefić Amir kao član organizirane grupe ljudi i odgovorna osoba u pravnoj osobi koristeći službeni položaj svojim potpisom i službenim pečatom, ovjerio službenu ispravu sa neistinitim sadržajem, u cilju da drugom pribavi korist koja prelazi 10.000,00 KM, a Kohnić Nazif kao član organizirane grupe ljudi i službena osoba u javnoj ustanovi, iskorištavajući službeni položaj svojim potpisom i službenim pečatom, ovjerio službenu ispravu sa neistinitim sadržajem, u cilju da drugom pribavi korist koja prelazi 10.000,00 KM. Pravnu osobu „GP-PLAN“ d.o.o. Bihać se tereti da je odgovorna za propuste rukovodećih ili nadzornih organa pravne osobe, odnosno da su isti propustili dužni nadzor nad zakonitošću rada njenog direktora.

Navedenim radnjama, optuženi su izvršili više krivičnih djela i to:

·    Mešić Hamdo krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i produženo krivično djelo Krivotvorenje službene isprave;

·   Nefić Amir krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i produženo krivično djelo Krivotvorenje službene isprave;

·  - Fatkić Rifet krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo Krivotvorenja službene isprave;

·   Kohnić Nazif izvršio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo Krivotvorenje službene isprave;

·  Privredno društvo „GP-PLAN“ d.o.o. Bihać sa sjedištem u Bihaću u Krivičnog zakona Federacije BiH odgovorno za krivična djela - optuženog Mešić Hamde kao odgovorne osobe u „GP-PLAN“ d.o.o. Bihać.

Osnovanost ove optužnice potvrđena je višemjesečnom istragom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, u kojoj je pribavljena obimna materijalna dokumentacija i provedeno nekoliko vještačenja.  

U narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji kod Kantonalnog suda u Bihaću.

U prilogu ovog saopštenja možete pronaći detaljan opis radnji za koje se optužena lica terete.

Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Optuznica Mesic Hamdo i dr.

Prateće fotografije

Kantonalno_tuzilastvo_Bihac.jpg