Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

19.12.2019.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku izražena u Zapisniku o ocjeni ponuda nakon održane e-aukcije broj: A-955/19 od dana 18.12.2019. godine i Ugovor o nabavci radova zamjena postojeće i ugradnja nove PVC stolarije za potrebe Kantonalnog tužilaštva USK Bihać, dodjeljuje se ponuđaču d.o.o. "HDI" Sarajevo, ponuda broj: A-955/19 br. 2, od dana 16.12.2019. godine, za ponuđenu cijenu prema tenderskoj specifikacija radova u skladu sa ponuđenom cijenom nakon održane e-aukcije u iznosu 12.500,00 KM bez PDV-a.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh