Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Potvrđena optužnica protiv Softić Kasumović Anele i pomagača zbog nezakonitog zapošljavanja i primanja dara

10.10.2019.

Svojim rješenjem od 08.10.2019. godine Općinski sud u Bihaću potvrdio je u cijelosti optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv bivše direktorice Doma zdravlja Bihać Softić Kasumović Anele (1979. godište) iz Bihaća, Lipovača Nermane (1983. godište) iz Bihaća i Lipovača Adnana (1979. godište) iz Bihaća. Predmetnom optužnicom se prvooptuženoj Softić Kasumović Aneli stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da je počinila produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja u sticaju sa produženim krivičnim djelom Primanje dara ili drugih oblika koristi, a drugooptužena Lipovača Nermana i trećeoptuženi Lipovača Adnan krivično djelo Primanje dara ili drugih oblika koristi u pomaganju.

 

Prvom tačkom optužnice optuženoj Softić Kasumović Aneli se stavlja na teret da je u periodu od 28.03.2018. do 03.01.2019. godine iskorištavala svoj položaj direktora Doma zdravlja Bihać na način da je protupravno zasnovala ugovore o radu sa 17 lica. Drugom tačkom optužnice se prvooptuženoj Softić Kasumović Aneli stavlja na teret da je uz pomoć drugooptužene Lipovača Nermane i trećeoptuženog Lipovača Adnana primila dar od 12 lica u ukupnom iznosu od 92.000,00KM, kako bi omogućila zasnivanje radnog odnosa u Domu zdravlja Bihać za 14 lica. Dakle, optužnicom je obuhvaćeno 31 nezakonito zapošljavanje u Domu zdravlja Bihać.

 

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je predmetnom optužnicom nadležnom sudu predložilo da od optužene Softić Kasumović Anele oduzme imovinsku korist pribavljenu počinjenjem krivičnog djela u iznosu od 92.000,00KM, da optuženoj Softić Kasumović Aneli izrekne mjeru zabrane obavljanja poziva ili djelatnosti na rukovodećim poslovima odnosno na poslovima odgovorne osobe u javnim ustanovama i organima uprave u zakonom maksimalnom trajanju od 10 godina, kao i da po postavljenom imovinsko-pravnom zahtjevu Doma zdravlja Bihać oglasi ništavim sva rješenja i ugovore o radu koje je kršenjem zakonskih i podzakonskih odredaba zaključila optužena Softić Kasumović Anela.

 

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je predmetnu optužnicu podiglo nakon višemjesečne istrage, tokom koje je saslušano više desetina svjedoka i pribavljena obimna materijalna dokumentacija. Nadležnom sudu je predloženo saslušanje 19 svjedoka i čitanje 130 materijalnih dokaza. Također je bitno istaknuti da je za vrijeme trajanja istrage Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona optužilo i ishodovalo pravosnažne presude protiv 7 lica zbog krivičnog djela Davanje dara ili drugih oblika koristi u povezanim predmetima, odnosno u predmetima vezanim za nezakonita zapošljavanja u Domu zdravlja Bihać.

 

U narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji kod Općinskog suda u Bihaću.

 

Napomena: U prilogu saopćenja nalazi se dispozitiv optužnice protiv Softić Kasumović Anele i drugih.

 

Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Kantonalno_tuzilastvo_Bihac.jpg