Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Potvrđena optužnica protiv bivšeg načelnika Općine Bužim Bunić Agana

24.04.2019.

Općinski sud u Bosanskoj Krupi je svojim rješenjem od 22.04.2019. godine u cijelosti potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK Bihać protiv bivšeg načelnika Općine Bužim i trenutnog predsjedavajućeg Skupštine USK Bunić Agana (1980. godište) iz Bužima zbog krivičnog djela Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. Krivičnog zakona FBiH i produženog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona FBiH u vezi s članom 55. istog Zakona.

 

Optužnicom Kantonalnog tužilaštva USK Bihać se optuženom Bunić Aganu stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da je dana 29. septembra 2016. godine u Bužimu kao službena osoba Općine Bužim – općinski načelnik, svojim potpisom i pečatom ovjerio službeni akt Općine Bužim od 29.9.2016. godine u kojem je, odgovarajući na službeni akt Ministarstva pravosuđa i uprave USK od 21.9.2016. godine kojim se tražilo očitovanje u tom upravnom predmetu, neistinito službeno naveo da organ uprave Općine Bužim nije zaključivao ugovore o djelu koji su u suprotnosti sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima USK i podzakonskim propisima nakon izrečenih naredbi kantonalnog upravnog inspektora u rješenju od 2.6.2016. godine, iako je bio svjestan da sadržaj službenog akta kojeg je sačinio i potpisao nije istinit jer je sa licima A.I., N.B., N.R. i K.D. unatoč naredbi kantonalnog upravnog inspektora iz rješenja od 2.6.2016. godine i nakon datuma ove naredbe, u periodu od 14.6.2019. do 29.9.2019. godine, zaključio više ugovora o djelu sa ovim licima, što je htio i učinio.

 

Optuženom se također stavlja ne teret postojanje osnovane sumnje da je od 14.6.2016. godine do 28.10.2016. godine u Općini Bužim, kao službena osoba Općine Bužim – općinski načelnik, s ciljem da kroz vršenje svoje službene funkcije pribavi korist A.I., R.N., N.B. i K.D. a suprotno zakonitom i pravilnom vršenju svoje službene dužnosti, iskoristio svoj službeni položaj postupajući protivno odredbama člana 43. stav 4. i člana 81. stav 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima USK („Službeni glasnik USK“ br. 5/12) kojima je zabranjeno zaključivanje ugovora o djelu za poslove i dopunske djelatnosti u organima državne službe i protivno naredbi kantonalnog upravnog inspektora u rješenju od 2.6.2016. godine kojim mu je zabranjeno zaključivanje novih ugovora o djelu nakon što je prethodno ovim rješenjem utvrđena ranije protivpravno zaključivanje ugovora o djelu za poslove i dopunske djelatnosti u organima državne službe, pa je unatoč tome, svjestan zabrane iz rješenja kantonalnog upravnog inspektora u rješenju od 2.6.2016. godine i nakon što je krivotvorenjem službene isprave iz tačke 1. optužnice neistinito obavijestio kantonalnog upravnog inspektora da je poštovao sve ranije sugestije i primjedbe iz naredbe upravnog inspektora i prethodno provedenog inspekcijskog nadzora, zaključivao ugovore sa osobama A.I., R.N., N.B. i K.D. čime je navedenim osobama pribavio korist u vidu protivpravnog zaključivanja ugovora o djelu u organu državne službe Općine Bužim.

 

Osnovanost predmetne optužnice Kantonalno tužilaštvo USK je potvrdilo provedenom istragom tokom koje je saslušano više svjedoka, te analizirano nekoliko desetina materijalnih dokaza.

U narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji kod Općinskog suda u Bosanskoj Krupi.

 

Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Kantonalno_tuzilastvo_Bihac.jpg