Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Budimlić Muhamed pravosnažno osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva advokatice Koričić Jasmine

13.03.2020.

Bihać, 13. marta – Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je dana 11.03.2020. godine javno objavio presudu kojom je Budimlić Muhameda (1952. godište) iz Cazina pravosnažno osudio na kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) godina zbog ubistva bihaćke advokatice Koričić Jasmine.

Podsjećamo da je Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona u avgustu 2015. godine podiglo optužnicu protiv Budimlić Muhameda zbog postojanja osnovane sumnje da je u jutarnjim satima 13.02.2015. godine, iz bezobzirne osvete i u namjeri da advokaticu Koričić Jasminu liši života, postavio improviziranu eksplozivnu napravu ispred ulaznih vrata njene kancelarije. Od eksplozije ove improvizirane eksplozivne naprave, advokatica Koričić Jasmina je preminula na licu mjesta.

Osuđeni Budimlić Muhamed se od 03.03.2015. godine nalazi u pritvoru, te mu je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine nakon izricanje presude rješenjem odredio zadržavanje u pritvoru, do upućivanja na izdržavanje kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 (trideset) godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Bivša direktorica Doma zdravlja Bihać pravosnažno osuđena na 8 mjeseci zatvora zbog prevare u službi

11.03.2020.

Bihać, 11. marta – Kantonalni sud u Bihaću je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostepenu presudu Općinskog suda u Bihaću kojom je bivša direktorica Doma zdravlja Bihać Azra Hasić-Ćehić osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci zbog krivičnog djela prevara u službi.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je dokazalo da je Azra Ćehić-Hasić u vremenskom periodu od januara 2013. godine do aprila 2015. godine, kao službena osoba u svojstvu direktora, a time i ljekara u Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Bihać, svjesna da na određene dane nije bila dežurni ljekar u Hitnoj službi Doma zdravlja Bihać, u više navrata, glavnom medicinaru Hitne službe lažno prikazivala da je bila dežurni ljekar, kako bi glavni medicinar unio taj podatak u evidenciju dežurstava. Na ovakav način je službenicima u računovodstvu Doma zdravlja Bihać, u 49 navrata u navedenom periodu, prikazala da je bila dežurni ljekar iako to nije bila, temeljem čega joj je računovodstvo obračunalo uvećanje plaće u ukupnom iznosu od 15.183,33 KM.

Osuđenoj je izrečena i mjera zabrane vršenja poziva ili djelatnosti na poslovima direktora u zdravstvenim ustanovama u Federaciji u trajanju od 1 (jedne) godine. Od Azre Ćehić-Hasić je oduzeta i imovinska korist u novčanom iznosu od 15.183,33 KM, koju je ista dužna uplatiti u korist budžeta Federacije u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.

Obzirom da stranke više nemaju pravo žalbe, predmetna presuda je pravosnažna.  


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Vrhovni sud FBiH pravosnažno osudio Hušidić Zlatka zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika

10.03.2020.

Bihać, 7. marta – Vrhovni sud Federacije BiH je dana 19.12.2019. godine donio pravosnažnu presudu kojom je odbio žalbu branioca komandanta 1. bataljona, 1. brigade Narodne odbrane APZB Hušidić Zlatka i potvrdio presudu kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godine dana zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.  

Dokazano je da je Hušidić Zlatko, u toku rata u Republici Bosni i Hercegovini za vrijeme trajanja oružanog sukoba između pripadnika Vojske V. Korpusa Armije BiH i pripadnika vojske tzv. „Narodne odbrane Autonomne Pokrajine Zapadna Bosna“ kao komandant 1. bataljona, 1. brigade Narodne odbrane APZB, prema ratnim zarobljenicima pripadnicima V. Korpusa Armije BiH postupao suprotno Ženevskoj konvenciji o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.08.1949. godine  tako što je,  dana 18.03.1995. godine nakon što je zarobljen veći broj pripadnika vojske V. Korpusa Armije RBiH koji su dovedeni i zatvoreni u garažu kuće vlasništvo D. A. u naselju Trnovi općina Velika Kladuša, koja kuća je u blizini isturenog komandnog mjesta (IKM) 2. brigade NO APZB, došao pred kuću D. A.  gdje su se nalazili izvedeni iz garaže i postrojeni zarobljeni pripadnici vojske V. Korpusa Armije RBiH, te nakon što je izašao iz automobila odmah prišao postrojenim zarobljenim pripadnicima V. Korpusa Armije BiH te počeo fizički udarati zarobljenika Ć. Đ. lijevom rukom budući da mu je desna bila povrijeđena a zatim u lijevu zdravu ruku uzeo pušku od vojnika APZB koji se tu nalazio, te naizmjenično kundakom puške, a potom i nogama po cijelom tijelu udarao Ć. Đ. i S. F., a potom prišao zarobljeniku P. E.  također pripadniku V. Korpusa Armije RBiH te istog udario puškom u predio glave i leđa, dakle dva puta na koji način mu je nanio povrede, usljed čega su navedeni ratni zarobljenici trpjeli tešku fizičku i duševnu bol.

Podsjećamo, nakon podizanje optužnice dana 29.06.2015. godine i održanog glavnog pretresa pred prvostepenim Kantonalnim sudom u Bihaću, isti je dana 15.02.2016. godine donio presudu kojom je Hušidić Zlatka osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Rješenjem Vrhovnog suda Federacije BiH, žalba branioca Hušidić Zlatka djelomično je uvažena, te je predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Nakon ponovnog suđenja, Kantonalni sud u Bihaću donio je presudu dana 05.07.2018. godine, kojom je Hušidić Zlatka oslobodio od optužbe. Protiv ove presude Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izjavilo je žalbu, pa je nakon održanog glavnog pretresa pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, isti dana 20.06.2019. godine donio presudu kojom je Hušidić Zlatka oglasio krivim za djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret, te ga osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Obzirom da je Vrhovni sud Federacije BiH, nakon održanog glavnog pretresa, presudom preinačio prvostepenu presudu kojom je Hušidić Zlatko oslobođen od optužbe, protiv predmetne presude je bila dozvoljena žalba trećestepenom vijeću Vrhovnog suda Federacije BiH. Ovo vijeće je u konačnici odbilo žalbu branioca Hušidić Zlatka i potvrdilo presudu kojom je isti osuđen na kaznu zatvora. Protiv ove presude stranke ne mogu izjaviti žalbu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Osumnjičenoj M.B. određen jednomjesečni pritvor zbog ubistva supruga

04.03.2020.

Bihać, 4. marta - Nakon održanog ročišta u utorak 03.03.2020. godine, na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Bihaću je odredila jednomjesečni pritvor prema osumnjičenoj M.B. (1958. godište). Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je na ročištu za određivanje mjere pritvora dokazalo postojanje osnovane sumnje da je osumnjičena počinila krivično djelo „Ubistvo“ iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH na štetu svog supruga M.H. (1949. godište), kao i da postoje zakonski pritvorski razlozi i to zbog postojanja osnovane bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, kao i zbog činjenice da se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela, ako bi puštanjem na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Podsjećamo, dana 01.03.2020. godine oko 21:30 sati u naselju Midžić mahala u Bihaću desio se tragični događaj u kojem je osumnjičena ženska osoba inicijala M.B. rođena 1958. godine izvršila krivično djelo „Ubistvo“ iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH na štetu muške osobe inicijala M.H. rođenog 1949. godine, koji je njen suprug.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona će u narednom periodu, prema osumnjičenoj osobi, nastaviti provoditi istražne radnje u ovom predmetu.


Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da lišenje slobode/određivanje pritvora određenoj osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Vrhovni sud FBiH ukinuo prvostepenu oslobađajuću presudu u predmetu Mehali i drugi

10.02.2020.

Bihać, 10. februara – Vrhovni sud Federacije BiH djelomično je uvažio žalbu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i rješenjem od 17.12.2019. godine ukinuo prvostepenu oslobađajuću presudu Kantonalnog suda u Bihaću u predmetu protiv optuženih Mehali Ismaila i Ferroukhi Walida.

Podsjećamo, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je dana 31.08.2018. godine podiglo optužnicu protiv migranata Mehali Ismaila i Ferroukhi Walida zbog postojanja osnovane sumnje da su dana 15.06.2018. godine, u Velikoj Kladuši, kao saučesnici pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, iz koristoljublja usmrtili migranta iz Maroka. Nakon održanog glavnog pretresa pred Kantonalnim sudom u Bihaću, sud je presudom od 14.05.2019. godine optužene Mehali Ismaila i Ferroukhi Walida oslobodio od optužbe.

Izražavajući svoje neslaganje s razlozima zbog kojih je Kantonalni sud u Bihaću nepravosnažno oslobodio optužene, postupajuća tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona je protiv predmetne presude izjavila žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH, koji je u odlučnom dijelu uvažio žalbu i ukinuo prvostepenu oslobađajuću presudu Kantonalnog suda u Bihaću.

Rješenjem Vrhovnog suda Federacije BiH, predmet je vraćen Kantonalnom sudu u Bihaću na ponovo suđenje.

 

Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da se svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Rezidentni pravni savjetnik Ministarstva pravosuđa SAD-a Goran Krnaich posjetio Tužilaštvo

07.02.2020.

Bihać, 7. februara – Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona posjetio je rezidentni pravni savjetnik Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država Goran Krnaich. S gospodinom Krnaichem su razgovarali glavna kantonalna tužiteljica Fadila Amidžić i zamjenik glavne kantonalne tužiteljice Adnan Tulić.

Sagovornici su razgovarali o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona s fokusom na radu na predmetima organiziranog kriminala i korupcije, za što je gospodin Krnaich pokazao naročito zanimanje i izrazio zadovoljstvo pokazanim rezultatima rada. Glavna kantonalna tužiteljica i njen zamjenik su se zahvalili gospodinu Krnaichu na kontinuiranoj podršci koju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država pruža Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh