Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Felić Senad pravosnažno osuđen na 6 mjeseci zatvora, obavezan platiti Kantonu 14.406,80 KM

30.09.2020.

Bihać, 30. septembra – Kantonalni sud u Bihaću djelomično je uvažio žalbu branioca osuđenog Felić Senada o odluci o kazni, te ga pravosnažno osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci zbog produženog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. U preostalom dijelu je potvrđena prvostepena presuda Općinskog suda u Bihaću kojom je bivši predsjednik Udruženja Saveza za sport i rekreaciju invalida Unsko-sanskog kantona obavezan da Unsko-sanskom kantonu isplati novčani iznos od 14.406,80 KM srazmjerno imovinskoj koristi pribavljenoj krivičnim djelom, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. Osuđenom je izrečena mjera zabrane obavljanja poziva, aktivnosti ili funkcije na rukovodećim poslovima odnosno poslovima odgovorne osobe u organima kantona, grada i općina u trajanju od 1 godine, računajući od dana pravosnažnosti presude.

Felić Senad (59) iz Bihaća je osuđen što je u periodu od 01.04.2006. godine do 25.12.2007. godine, u gradu Bihaću, kao odgovorna osoba u svojstvu predsjednika Udruženja Saveza za sport i rekreaciju invalida Unsko-sanskog kantona, prekoračio granice svojih službenih ovlaštenja tako da je protupravno izvršio nabavku i plaćanje materijalno-tehničkih sredstava i opreme, navodeći da su isti nabavljeni za potrebe Sekcije ribolovaca i Sekcije rekreacije SSRI općine Bihać, kao i putovanje u SAD i plaćanje boravka istog, a što nije zvanično evidentirao u poslovnim knjigama SSRI USK-a. Niti u jednom od slučajeva nabavke nije upoznao članove Upravnog odbora, niti je Skupština SSRI USK-a utvrdila i usvojila financijski izvještaj za 2006. i 2007. godinu, na koji način je prisvojio nabavljena materijalno-tehnička sredstva i opremu, i omogućio sebi put i boravak u SAD, odnosno pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od 14.406,80 KM.

Presudom Kantonalnog suda u Bihaću predmet je pravosnažno okončan i protiv nje stranke nemaju pravo žalbe.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Akcija MREŽA: Načelniku Općine Velika Kladuša produžen pritvor za dva mjeseca

18.09.2020.

Bihać, 18. septembra – Na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Kantonalni sud u Bihaću je za dva mjeseca produžio pritvor načelniku Općine Velika Kladuša.

Na ročištu koje je održano u srijedu 16.09.2020. godine, postupajuća tužiteljica je iznijela prijedlog Tužilaštva da se prvoosumnjičenom u predmetu MREŽA pritvor produži za tri mjeseca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio više krivičnih djela zbog kojih se vodi istraga u ovom predmetu, kao i zbog postojanja pritvorskih razloga – okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

Kantonalni sud u Bihaću je odlučujući o prijedlogu Tužilaštva zaključio da postoje navedeni pritvorski razlozi, ali i da se sve radnje dokazivanja koje je Tužilaštvo u obavezi poduzeti za okončanje istrage i donošenje konačne tužilačke odluke mogu poduzeti u roku od dva mjeseca. Stoga je Sud osumnjičenom produžio pritvor za dva mjeseca, a ne za tri mjeseca, kako je to predloženo od strane Tužilaštva.

Pritvor po rješenju Suda može trajati do 18.11.2020. godine ili do nove odluke Suda.


Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da određivanje/produženje prema određenoj osobi ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Hamdija Lipovača pravosnažno osuđen, obavezan vratiti 48.944,65 KM

02.09.2020.

Bihać, 2. septembra – Kantonalni sud u Bihaću je svojom presudom potvrdio prvostepenu presudu Općinskog suda u Bosanskoj Krupi kojom je bivšem načelniku općine Bihać Lipovača Hamdiji (1976. godište) iz Bihaća, izrekao uvjetnu osudu zbog nesavjesnog rada u službi kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Kantonalni sud u Bihaću je ujedno uvažio žalbu oštećenog Grada Bihaća i preinačio prvostepenu presudu na način da je osuđenog Lipovaču obavezao da na ime naknade štete Gradu Bihaću isplati 48.944,65 KM.

Podsjećamo, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je dana 20.06.2019. godine podiglo optužnicu protiv Lipovača Hamdije i stavilo mu na teret da je kao službena osoba u Federaciji, povredom zakona, očito nesavjesno postupio u vršenju dužnosti, uslijed čega je nastupila imovinska šteta koja prelazi iznos od 10.000,00 KM. Naime, Lipovači je stavljeno na teret da je dana 7. januara 2009. godine, u Bihaću, kao službena osoba u svojstvu načelnika općine Bihać, suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, očito nesavjesno postupio u vršenju dužnosti navedene funkcije na način da je, bez prethodno provedenog postupka javne nabavke u kojem bi osigurao da Općina Bihać sačini tendersku dokumentaciju na osnovu koje će moći utvrditi činjenice o pravnom i poslovnom subjektivitetu budućeg poslovnog partnera, činjenice o organizacijskoj i tehničkoj osposobljenosti budućeg poslovnoga partnera za izradu studije izvodljivosti o vodnim resursima Općine Bihać, činjenice o mogućnosti izvršenja navedene usluge, te koji postupak bi obezbjedio da ponuđač dostavi garanciju za datu ponudu, za ozbiljnost ponude, za izvršenje posla odnosno za ispunjenje ugovorne obaveze, bez da je prethodno na drugi način osigurao i utvrdio naprijed navedeno, i bez da je osigurao bilo kakve garancije da će usluga koju Općina Bihać plaća biti izvršena, te bez da je osigurao da se u ugovoru precizno navedu obaveze druge ugovorne strane u pogledu rokova izvršenja naručenog posla, načina ulaganja novca od strane druge ugovorne strane i slično, u ime Općine Bihać, svjestan svih gore učinjenih propusta, sa izvjesnom kompanijom Kentrik Europe B.V. zaključio sporazum za izradu studije izvodljivosti o vodnim resursima Općine Bihać, te istog dana, osnovom plaćanja obaveze preuzete navedenim sporazumom, donio zaključak o prenosu sredstava na osnovu kojeg je služba računovodstva izvršila isplatu novčanih sredstava u visini od 48.944,65 KM, za koju isplatu Općina Bihać nikad nije dobila odgovarajuću protučinidbu, a na koju posljedicu je pristao, na koji način je oštetio Općinu Bihać za iznos od 48.944,65 KM.

Protiv ove presude stranke nemaju pravo žalbe.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Određene mjere zabrane direktoru Direkcije regionalnih cesta USK

31.08.2020.

Bihać, 31. avgusta – Na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Kantonalni sud u Bihaću je donio rješenje kojim je osumnjičenom direktoru JU Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona odredio mjere zabrane. Tužilaštvo je predložilo, a Kantonalni sud osumnjičenom odredio zabranu obavljanja poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti iz djelokruga rada njegovog radnog mjesta, zabranu posjećivanja službenih prostorija JU Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona i prilaska istima na udaljenost manju od 50 metara, kao i zabranu sastajanja s određenim osobama.

Podsjetimo, 26.08.2020. godine je izvršen pretres prostorija JU Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona, te je slobode lišen direktor. Istraga u ovom predmetu se vodi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno produženo krivično djelo Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Naime, postoje osnovi sumnje da je direktor u 2019. i 2020. godini protivno ciljevima i interesima službe određivao znatno veće procijenjene vrijednosti javnih nabavki za izvođenje građevinskih radova od njihove stvarne vrijednosti na koji način je pouzrokovao štetu Direkciji u iznosu razlike stvarne i ugovorene cijene radova. Ova šteta je iznosila više od 50 hiljada konvertibilnih maraka.

Mjere zabrane će trajati dok za njima postoji potreba, uz obavezu suda da svaka 2 mjeseca provjerava da li su ove mjere i dalje potrebne.

Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da lišenje slobode/određivanje mjera zabrane prema određenoj osobi ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pretres Direkcije regionalnih cesta USK, slobode lišen direktor

27.08.2020.

Bihać, 27. avgusta – Jučer je po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i naredbi Kantonalnog suda u Bihaću izvršen pretres prostorija JU Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona. Također, slobode je lišen direktor ove Direkcije.

Istraga u ovom predmetu se vodi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno produženo krivično djelo Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Naime, postoje osnovi sumnje da je direktor u 2019. i 2020. godini protivno ciljevima i interesima službe određivao znatno veće procijenjene vrijednosti javnih nabavki za izvođenje građevinskih radova od njihove stvarne vrijednosti na koji način je pouzrokovao štetu Direkciji u iznosu razlike stvarne i ugovorene cijene radova. Ova šteta je iznosila više od 50 hiljada konvertibilnih maraka.

Nakon što lice lišeno slobode danas bude ispitano, postupajući tužilac će donijeti odluku o poduzimanju daljnjih mjera u ovom predmetu.


Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da lišenje slobode određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Eric Larson posjetio Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona

20.08.2020.

Bihać, 20. avgusta – Danas je ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini  Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona posjetio gospodin Eric Larson, viši savjetnik za borbu protiv korupcije. S gospodinom Larsonom su razgovarali glavna kantonalna tužiteljica Fadila Amidžić, zamjenik glavne kantonalne tužiteljice Adnan Tulić i šef Odsjeka za privredni kriminal Senad Ljubijankić.

 

Sagovornici su razgovarali o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona s fokusom na radu na predmetima organiziranog kriminala i korupcije, za što je gospodin Larson pokazao naročito zanimanje i izrazio zadovoljstvo pokazanim rezultatima rada. Naveo je da je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini prepoznala rezultate Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona u ovom segmentu, te je stoga odlučio lično posjetiti Tužilaštvo i pružiti svoju podršku. Rukovodstvo Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona se zahvalilo gospodinu Larsonu na kontinuiranoj podršci koju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država pruža Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh