Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Zastarjelost predmeta u sudovima i tužilaštvima

VSTV BiH prikuplja i analizira odluke tužilaštava i sudova kojim se rad na predmetu obustavlja zbog proteka zakonom određenog roka za nastupanje zastarjelosti krivičnog i prekršajnog gonjenja.

Kroz ovu aktivnost se provodi nadzor u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti sudija i tužilaca za protek roka za nastupanje zastarjelosti krivičnog i prekršajnog gonjenja. Također, na ovaj način se osigurava da tužilaštva i sudovi odluke o obustavi postupka zbog nastupanja zastarjelosti na odgovarajući način evidentiraju u sistemu za upravljanje predmetima.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh