Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Preporuke Evropske komisije na osnovu stručne analize


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Preporuke Evropske komisije zasnovane na stručnoj analizi ocjenjivanja rada sudija i tužilaca u pravosuđu BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Preporuke Evropske komisije zasnovane na stručnoj analizi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca u pravosuđu BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi disciplinskih postupaka u pravosuđu BIH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh