Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Riječ glavne tužiteljice Fadile Amidžić

02.09.2013.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je samostalno i nezavisno državno tijelo koje u okviru prava i dužnosti Unsko-sanskog kantona preduzima zakonom utvrđene mjere na otkrivanju i gonjenju učinilaca krivičnih djela.

Tužilaštvo kao samostalno državno tijelo i nezavisni pravosudni organ u Federaciji BiH i BiH nalazi se, kao i cjelokupno pravosuđe u kontinuiranom reformskom procesu. Proces integrisanja u Evropsku uniju otvara potpuno novo poglavlje za građane BiH, ali i njene pravosudne institucije.

Period koji predstoji, stavlja pred Kantonalno tužilaštvo obavezu još energičnijeg napora za promovisanje efikasnosti, djelotvornosti, etičnosti i profesionalizma, kako u radu samog Tužilaštva, tako i u odnosima sa cjelokupnim pravosudnim i sigurnosnim sektorom i samim građanima.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh