Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost Tužilaštva

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je samostalno državno tijelo koje, u okviru prava i dužnosti Unsko-sanskog kantona, poduzima zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i gonjenja osoba za koje se sumnja da su počinile krivična djela, te vrši druge poslove određene federalnim i kantonalnim zakonom.

Kantonalno tužilaštvo USK vrši svoju funkciju u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, i Ustavom Kantona, te na osnovu zakona Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona.

U okviru svojih nadležnosti, Tužilaštvo štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda koje garantira Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Kantona, kao i ostvarivanje prava i interesa pravnih lica utvrđenih zakonom, te osigurava ustavnost i zakonitost.

Funkciju Tužilaštva obavlja glavni kantonalni tužilac, zamjenici glavnog kantonalnog tužioca i kantonalni tužioci, koje bira i imenuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh