Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH

Svaka fizička i/ili pravna osoba ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama koje su pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona u Bihaću, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/01 i 48/11). 

S obzirom da je cilj Zakona  o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine  da u najvećoj mjeri i bez odlaganja olakša i potakne saopćavanje informacija koje su pod kontrolom  javnog organa, Tužilaštvo je izradilo Vodič za pristup informacijama u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona i Indeks registar informacija koje su pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. 

Vodič i Indeks registar dostupni su na web stranici Tužilaštva i na pisarnici Tužilaštva kao besplatan primjerak. Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh