Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Često postavljana pitanja

   1 - 4 / 4  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Upitnik o radu tužilaštva

Upitnik o radu tužilaštva

Upitnik o povjerenju u rad i informiranosti o radu Kantonalnog tužilaštva USK.

23.01.2019.

Šta se navodi u krivičnoj prijavi?

Šta se navodi u krivičnoj prijavi?

U prijavi se navode detalji o tome koje se krivično djelo prijavljuje, ko su mogući počinioci, žrtve ili oštećeni, gdje i kada, te na koji način je krivično djelo počinjeno, gdje se nalaze eventualni dokazi, odnosno tragovi ili svjedoci počinjenog djela.

22.11.2018.

Kome i kako se podnosi krivična prijava?

Kome i kako se podnosi krivična prijava?

Krivično djelo se može prijaviti tužilaštvu ili policiji usmeno ili pismeno.

22.11.2018.

Ko može prijaviti krivično djelo?

Ko može prijaviti krivično djelo?

Svaki građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.

   1 - 4 / 4