Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

 

   1 - 6 / 12  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - lož ulja za grijnu sezonu 2019/2020 za potrebe Kantonalnog tužilaštva USK Bihać

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - lož ulja za grijnu sezonu 2019/2020 za potrebe Kantonalnog tužilaštva USK Bihać

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - lož ulja za grijnu sezonu 2019/2020 za potrebe Kantonalnog tužilaštva USK Bihać

17.05.2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - motorno gorivo za službena vozila Kantonalnog tužilaštva USK Bihać

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - motorno gorivo za službena vozila Kantonalnog tužilaštva USK Bihać

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - motorno gorivo za službena vozila Kantonalnog tužilaštva USK Bihać

17.05.2019.

Posebna odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke KT USK Bihać za 2019 godinu

Posebna odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke KT USK Bihać za 2019 godinu

Posebna odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke KT USK Bihać za 2019 godinu

16.05.2019.

Izmjena i dopuna Plana nabavke KT USK Bihać za 2019 godinu

Izmjena i dopuna Plana nabavke KT USK Bihać za 2019 godinu

Izmjena i dopuna Plana nabavke KT USK Bihać za 2019 godinu

25.04.2019.

Plan nabavki za 2019 godinu

Plan nabavki za 2019 godinu

Plan nabavki 2019

17.04.2019.

Realizacija prema planu 2018

Realizacija prema planu 2018

Realizacija prema planu 2018

17.01.2019.

   1 - 6 / 12  >

Povratak na vrh