• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Unsko-sanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena Optužnica protiv Adnana Alagića, Rasima Derviševića, Vlade Franjića i Aide Sabljaković

  26.02.2021.

  Potvrđena Optužnica broj: T01 0 KTPO 0028374 19 od 27.01.2021. godine protiv Adnana Alagića, Rasima Derviševića, Vlade Franjića i Aide Sabljaković zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH u vezi sa čl.55. KZ F BiH.

   

   

              Općinski sud u Bihaću je Rješenjem broj: 17 0 K 107640 21 Kps od 10.02.2021. godine u cjelosti potvrdio Optužnicu ovog Tužilaštva broj: T01 0 KTPO 0028374 19 od 27.01.2021. godine kojom Optužnicom se stavlja na teret

   

  Adnanu Alagiću, v.d. direktoru JP Vodovod d.o.o. Bihać, da je u vremenskom periodu od 08.03.2013.godine do 22.05.2013.godine, u Bihaću, kao odgovorna osoba – v.d. direktor JP Vodovod d.o.o. Bihać, u namjeri da pribavi korist K.H., D.S., M.M., A.A. i H.Dž., u vidu zasnivanja radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme, a suprotno zakonitom vršenju svoje službene dužnosti prekoračio svoj službeni položaj na način da je suprotno odredbi člana 4. Pravilnika o radu JP Vodovod d.o.o. Bihać, koja propisuje da se postupak zasnivanja radnog odnosa i zaključivanja ugovora o radu pokreće na osnovu odluke Uprave preduzeća i suprotno odredbi člana 66. stav 1. alineja 10 Statuta JP Vodovod d.o.o. Bihać br.02.02.-7762 od 18.06.2010.godine, kojom je propisano da Uprava vrši zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom, odnosno poslovnicima i važećim zakonima, te suprotno odredbi člana 18. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP Vodovod d.o.o. Bihać br. 01-902-4/07 od 16.11.2007.god., br. 01251-2/09 od 03.03.2009.god., br.01-515-1/11 od 22.04.2011.god., kojim su, radi obavljanja poslova iz djelatnosti javnog preduzeća i pratećih administrativnih poslova, utvrđeni opći i posebni uslovi koje zaposlenik mora ispunjavati za  obavljanje tih poslova, znajući da nema saglasnosti članova Uprave javnog preduzeća, niti da naprijed navedena lica ispunjavaju opće i posebne uslove propisane za radna mjesta za koje se zasniva radni odnos, zaključio ugovore o radu sa K.H., D.S., M.M., A.A. i H.Dž., čime bi počinio produženo krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi s članom 55. KZ F BiH;

   

              Rasimu Derviševiću, direktoru JP Vodovod d.o.o. Bihać, da je u vremenskom periodu od 02.07.2013.godine do 31.10.2016.godine, u Bihaću, kao odgovorna osoba - direktor JP Vodovod d.o.o. Bihać u namjeri da pribavi korist K.H., D.S., M.M., A.A., H.A. i H.Š., u vidu zasnivanja radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme, a suprotno zakonitom vršenju svoje službene dužnosti prekoračio svoj službeni položaj na način da je suprotno odredbi člana 4. Pravilnika o radu JP Vodovod d.o.o. Bihać, koja propisuje da se postupak zasnivanja radnog odnosa i zaključivanja ugovora o radu pokreće na osnovu odluke Uprave preduzeća i suprotno odredbi člana 66. stav 1. alineja 10 Statuta JP Vodovod d.o.o. Bihać 02.02.-7762 od 18.06.2010.godine, kojom je propisano da Uprava vrši zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom, odnosno poslovnicima i važećim zakonima, te suprotno odredbi člana 18. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP Vodovod d.o.o. Bihać br. 01-902-4/07 od 16.11.2007.god., br. 01251-2/09 od 03.03.2009.god., br.01-515-1/11 od 22.04.2011.god., kojim su, radi obavljanja poslova iz djelatnosti javnog preduzeća i pratećih administrativnih poslova, utvrđeni opći i posebni uslovi za obavljanje tih poslova, znajući da nema saglasnosti Uprave javnog preduzeća i niti da naprijed navedena lica ispunjavaju opće i posebne uslove propisane za radna mjesta za koje se zasniva radni odnos, zaključio ugovore o radu sa K.H., D.S., M.M., A.A., H.A. i H.Š.,

   

              Rasimu Derviševiću, Aidi Sabljaković i Vladi Franjiću da su zajedno u vremenskom periodu od 01.07.2013.godine do 31.10.2016.godine, u Bihaću, kao odgovorne osoba i to Dervišević Rasim kao direktor JP Vodovod d.o.o. Bihać, Franjić Vlado kao član Uprave - izvršni direktor za tehničke poslove JP Vodovod d.o.o. Bihać i Sabljaković Aida, kao član Uprave - izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove JP Vodovod d.o.o. Bihać, u namjeri da pribave korist K.H., D.S., A.A., H.A.,  H.Š. i D.Š., a osumnjičeni Franjić Vlado u pojedinim slučajevima i pristajao na pribavljanje koristi navedenim licima u vidu zasnivanja radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme, a suprotno zakonitom vršenju svoje službene dužnosti iskoristili svoj službeni položaj na način da su suprotno odredbi člana 18. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP Vodovod d.o.o. Bihać br. 01-902-4/07 od 16.11.2007.god., br. 01251-2/09 od 03.03.2009.god., br.01-515-1/11 od 22.04.2011.god., kojim su, radi obavljanja poslova iz djelatnosti javnog preduzeća i pratećih administrativnih poslova, utvrđeni opći i posebni uslovi za obavljanje tih poslova, znajući da navedena lica ne ispunjavaju opće i posebne uslove propisane za radna mjesta za koje se zasniva radni odnos, donijeli odluke o prijemu u radni odnos temeljem kojih je direktor preduzeća, Dervišević Rasim zaključio ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme sa K.H., D.S., A.A., H.A.,  H.Š. i D.Š., čime bi počinili produženo krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi s članom 55. KZ F BiH.

   

   

              U narednom periodu očekuje se zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji pred Općinskim sudom u Bihaću.

   

   

              Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zaintereisrana lica koja budu preuzimala ovo Saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

  Prikazana vijest je na:
  494 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potvrđena Optužnica protiv Adnana Alagića, Rasima Derviševića, Vlade Franjića i Aide Sabljaković

  26.02.2021.

  Potvrđena Optužnica broj: T01 0 KTPO 0028374 19 od 27.01.2021. godine protiv Adnana Alagića, Rasima Derviševića, Vlade Franjića i Aide Sabljaković zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH u vezi sa čl.55. KZ F BiH.

   

   

              Općinski sud u Bihaću je Rješenjem broj: 17 0 K 107640 21 Kps od 10.02.2021. godine u cjelosti potvrdio Optužnicu ovog Tužilaštva broj: T01 0 KTPO 0028374 19 od 27.01.2021. godine kojom Optužnicom se stavlja na teret

   

  Adnanu Alagiću, v.d. direktoru JP Vodovod d.o.o. Bihać, da je u vremenskom periodu od 08.03.2013.godine do 22.05.2013.godine, u Bihaću, kao odgovorna osoba – v.d. direktor JP Vodovod d.o.o. Bihać, u namjeri da pribavi korist K.H., D.S., M.M., A.A. i H.Dž., u vidu zasnivanja radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme, a suprotno zakonitom vršenju svoje službene dužnosti prekoračio svoj službeni položaj na način da je suprotno odredbi člana 4. Pravilnika o radu JP Vodovod d.o.o. Bihać, koja propisuje da se postupak zasnivanja radnog odnosa i zaključivanja ugovora o radu pokreće na osnovu odluke Uprave preduzeća i suprotno odredbi člana 66. stav 1. alineja 10 Statuta JP Vodovod d.o.o. Bihać br.02.02.-7762 od 18.06.2010.godine, kojom je propisano da Uprava vrši zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom, odnosno poslovnicima i važećim zakonima, te suprotno odredbi člana 18. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP Vodovod d.o.o. Bihać br. 01-902-4/07 od 16.11.2007.god., br. 01251-2/09 od 03.03.2009.god., br.01-515-1/11 od 22.04.2011.god., kojim su, radi obavljanja poslova iz djelatnosti javnog preduzeća i pratećih administrativnih poslova, utvrđeni opći i posebni uslovi koje zaposlenik mora ispunjavati za  obavljanje tih poslova, znajući da nema saglasnosti članova Uprave javnog preduzeća, niti da naprijed navedena lica ispunjavaju opće i posebne uslove propisane za radna mjesta za koje se zasniva radni odnos, zaključio ugovore o radu sa K.H., D.S., M.M., A.A. i H.Dž., čime bi počinio produženo krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi s članom 55. KZ F BiH;

   

              Rasimu Derviševiću, direktoru JP Vodovod d.o.o. Bihać, da je u vremenskom periodu od 02.07.2013.godine do 31.10.2016.godine, u Bihaću, kao odgovorna osoba - direktor JP Vodovod d.o.o. Bihać u namjeri da pribavi korist K.H., D.S., M.M., A.A., H.A. i H.Š., u vidu zasnivanja radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme, a suprotno zakonitom vršenju svoje službene dužnosti prekoračio svoj službeni položaj na način da je suprotno odredbi člana 4. Pravilnika o radu JP Vodovod d.o.o. Bihać, koja propisuje da se postupak zasnivanja radnog odnosa i zaključivanja ugovora o radu pokreće na osnovu odluke Uprave preduzeća i suprotno odredbi člana 66. stav 1. alineja 10 Statuta JP Vodovod d.o.o. Bihać 02.02.-7762 od 18.06.2010.godine, kojom je propisano da Uprava vrši zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom, odnosno poslovnicima i važećim zakonima, te suprotno odredbi člana 18. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP Vodovod d.o.o. Bihać br. 01-902-4/07 od 16.11.2007.god., br. 01251-2/09 od 03.03.2009.god., br.01-515-1/11 od 22.04.2011.god., kojim su, radi obavljanja poslova iz djelatnosti javnog preduzeća i pratećih administrativnih poslova, utvrđeni opći i posebni uslovi za obavljanje tih poslova, znajući da nema saglasnosti Uprave javnog preduzeća i niti da naprijed navedena lica ispunjavaju opće i posebne uslove propisane za radna mjesta za koje se zasniva radni odnos, zaključio ugovore o radu sa K.H., D.S., M.M., A.A., H.A. i H.Š.,

   

              Rasimu Derviševiću, Aidi Sabljaković i Vladi Franjiću da su zajedno u vremenskom periodu od 01.07.2013.godine do 31.10.2016.godine, u Bihaću, kao odgovorne osoba i to Dervišević Rasim kao direktor JP Vodovod d.o.o. Bihać, Franjić Vlado kao član Uprave - izvršni direktor za tehničke poslove JP Vodovod d.o.o. Bihać i Sabljaković Aida, kao član Uprave - izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove JP Vodovod d.o.o. Bihać, u namjeri da pribave korist K.H., D.S., A.A., H.A.,  H.Š. i D.Š., a osumnjičeni Franjić Vlado u pojedinim slučajevima i pristajao na pribavljanje koristi navedenim licima u vidu zasnivanja radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme, a suprotno zakonitom vršenju svoje službene dužnosti iskoristili svoj službeni položaj na način da su suprotno odredbi člana 18. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP Vodovod d.o.o. Bihać br. 01-902-4/07 od 16.11.2007.god., br. 01251-2/09 od 03.03.2009.god., br.01-515-1/11 od 22.04.2011.god., kojim su, radi obavljanja poslova iz djelatnosti javnog preduzeća i pratećih administrativnih poslova, utvrđeni opći i posebni uslovi za obavljanje tih poslova, znajući da navedena lica ne ispunjavaju opće i posebne uslove propisane za radna mjesta za koje se zasniva radni odnos, donijeli odluke o prijemu u radni odnos temeljem kojih je direktor preduzeća, Dervišević Rasim zaključio ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme sa K.H., D.S., A.A., H.A.,  H.Š. i D.Š., čime bi počinili produženo krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi s članom 55. KZ F BiH.

   

   

              U narednom periodu očekuje se zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji pred Općinskim sudom u Bihaću.

   

   

              Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zaintereisrana lica koja budu preuzimala ovo Saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.