• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Unsko-sanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena optužnica protiv Šemsudina Habibovića, Maide Habibović, Neire Šabić i pravnog lica PU Centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most zbog organiziranog kriminala

  17.01.2024.

  Rješenjem Kantonalnog suda u Bihaću od 15.01.2024.godine potvrđene su sve tačke  optužnice Tužilaštva Unsko-sanskog kantona a kojom optužnicom je osumnjičenima stavljena na teret osnovana sumnja da su počinili krivična djela i to: Habibović Šemsudin počinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ F BiH  i u vezi sa produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ FBiH  i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 272. stav 3. u vezi sa stavom 1 KZ F BiH, Cepić- Habibović Maida  počinila krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ F BiH i u vezi sa produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ FBiH, Šabić Neira počinila krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi sa  krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ F BiH i u vezi sa produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ F BiH , pravno lice PU Centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most počinilo krivično djelo Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ FBiH i krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1 i članom 55. KZ  F BiH, a sve u vezi sa članom 128. stav 1. KZ F BiH.

   

  Optuženim se stavlja na teret da su u vremenskom periodu od 05.05.2015.godine pa do sredine 2019. godine u Sanskom Mostu s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi  organizirali grupu i rukovodili grupom za organizirani kriminal, tako što je Maida Cepić- Habibović sebe i Šemsudina Habibovića ovlastila kao prokuriste bez ograničenja da zastupaju školu, a koji su bili i de facto donosioci odluka koje se odnose na poslovanje škole, dok je Šemsudin Habibović i kao voditelj škole preduzimao radnje u vezi sa donošenjem, izdavanjem i ovjerom akata škole.

   

  Optuženi su bili svjesni da organizuju grupu kako bi stvorili uslove za nezakonito izdavanje 58 diploma polaznicima škole „Multilingua“ za zanimanja zidara, zavarivača, kuhara, električara, medicinske sestre-tehničara i drugih, a kojoj grupi je kao član pristupila Neira Hodžić, koju je Maida-Cepić Habibović prethodno navedenom odlukom o osnivanju ovlastila da obavlja poslove odgovornog lica- direktora škole, koja je bila svjesna i znala da djeluje kao član grupe za organizirani kriminal radi vršenja krivičnih djela Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. KZ F BiH, Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. KZ FBiH i Pranje novca iz člana 272. KZ F BiH, koristeći svoja službena ovlaštenja, te kršeći zakonske i podzakonske propise, u postupku podnošenja zahtjeva za dobijanje dozvola za izvođenje nastave od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a dostavili dokaze sa neistinitim sadržajem u vezi ispunjavanja uslova u pogledu nastavnog osoblja, sačinjavali i izdavali diplome polaznicima škole Multilingua iako za pojedine nastavne programe škola nije nikako imala potrebna odobrenja nadležnog Ministarstva.

   

  Optuženi nisu zaključivali ugovore o obrazovanju sa svim polaznicima, dok novac od školarina za izdane diplome nisu uplaćivali na račun škole, nego su novac zadržali za sebe.Optuženima se stavlja na teret da su  sačinjavali i izdavali diplome polaznicima koji nisu ispunili potrebe uslove u pogledu pohađanja teorijske i praktične nastave, upisivali i izdavali diplome polaznicima prije dobijanja odobrenja od nadležnog Ministarstva za izvođenje nastave, a koja su odobrenja tek naknadno pribavljena, te nevršenjem dužnosti i propuštanjem nadzora nad zakonitošću rada škol, nisu u matične knjige unosili bitne podatke o polaznicima koje su bili dužni unositi.

  Optuženi su zajedno počinili krivična djela organiziranog kriminala, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, krivotvorenja službenih isprava, a protivpravno stečenom imovinskom koristi optuženi Šemsudin Habibović finansirao izgradnju poslovno-stambenog objekta u Sanskom Mostu i time počinio i krivično djelo pranje novca.

   

  Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

   

  Bihać,17.01.2024.godine

  Prikazana vijest je na:
  101 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potvrđena optužnica protiv Šemsudina Habibovića, Maide Habibović, Neire Šabić i pravnog lica PU Centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most zbog organiziranog kriminala

  17.01.2024.

  Rješenjem Kantonalnog suda u Bihaću od 15.01.2024.godine potvrđene su sve tačke  optužnice Tužilaštva Unsko-sanskog kantona a kojom optužnicom je osumnjičenima stavljena na teret osnovana sumnja da su počinili krivična djela i to: Habibović Šemsudin počinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ F BiH  i u vezi sa produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ FBiH  i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 272. stav 3. u vezi sa stavom 1 KZ F BiH, Cepić- Habibović Maida  počinila krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ F BiH i u vezi sa produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ FBiH, Šabić Neira počinila krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi sa  krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ F BiH i u vezi sa produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ F BiH , pravno lice PU Centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most počinilo krivično djelo Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ FBiH i krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1 i članom 55. KZ  F BiH, a sve u vezi sa članom 128. stav 1. KZ F BiH.

   

  Optuženim se stavlja na teret da su u vremenskom periodu od 05.05.2015.godine pa do sredine 2019. godine u Sanskom Mostu s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi  organizirali grupu i rukovodili grupom za organizirani kriminal, tako što je Maida Cepić- Habibović sebe i Šemsudina Habibovića ovlastila kao prokuriste bez ograničenja da zastupaju školu, a koji su bili i de facto donosioci odluka koje se odnose na poslovanje škole, dok je Šemsudin Habibović i kao voditelj škole preduzimao radnje u vezi sa donošenjem, izdavanjem i ovjerom akata škole.

   

  Optuženi su bili svjesni da organizuju grupu kako bi stvorili uslove za nezakonito izdavanje 58 diploma polaznicima škole „Multilingua“ za zanimanja zidara, zavarivača, kuhara, električara, medicinske sestre-tehničara i drugih, a kojoj grupi je kao član pristupila Neira Hodžić, koju je Maida-Cepić Habibović prethodno navedenom odlukom o osnivanju ovlastila da obavlja poslove odgovornog lica- direktora škole, koja je bila svjesna i znala da djeluje kao član grupe za organizirani kriminal radi vršenja krivičnih djela Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. KZ F BiH, Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. KZ FBiH i Pranje novca iz člana 272. KZ F BiH, koristeći svoja službena ovlaštenja, te kršeći zakonske i podzakonske propise, u postupku podnošenja zahtjeva za dobijanje dozvola za izvođenje nastave od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a dostavili dokaze sa neistinitim sadržajem u vezi ispunjavanja uslova u pogledu nastavnog osoblja, sačinjavali i izdavali diplome polaznicima škole Multilingua iako za pojedine nastavne programe škola nije nikako imala potrebna odobrenja nadležnog Ministarstva.

   

  Optuženi nisu zaključivali ugovore o obrazovanju sa svim polaznicima, dok novac od školarina za izdane diplome nisu uplaćivali na račun škole, nego su novac zadržali za sebe.Optuženima se stavlja na teret da su  sačinjavali i izdavali diplome polaznicima koji nisu ispunili potrebe uslove u pogledu pohađanja teorijske i praktične nastave, upisivali i izdavali diplome polaznicima prije dobijanja odobrenja od nadležnog Ministarstva za izvođenje nastave, a koja su odobrenja tek naknadno pribavljena, te nevršenjem dužnosti i propuštanjem nadzora nad zakonitošću rada škol, nisu u matične knjige unosili bitne podatke o polaznicima koje su bili dužni unositi.

  Optuženi su zajedno počinili krivična djela organiziranog kriminala, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, krivotvorenja službenih isprava, a protivpravno stečenom imovinskom koristi optuženi Šemsudin Habibović finansirao izgradnju poslovno-stambenog objekta u Sanskom Mostu i time počinio i krivično djelo pranje novca.

   

  Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

   

  Bihać,17.01.2024.godine