• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Unsko-sanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena optužnica protiv Šljivar Alije, Delalović Fersada i privrednog društva d.o.o. Tempic-FA Ključ zbog krivičnih djela pri prodaji hotela u Ključu

  24.01.2023.

  Bihać, 24. januara – Kantonalni sud u Bihaću je dana 17.01.2023. godine potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Šljivar Alije (68) iz Ključa, Delalović Fersada (54) iz Ključa i privrednog društva d.o.o. Tempic-FA Ključ. Prvooptuženom se stavlja na teret počinjenje produženog krivičnog djela Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, dok se drugooptuženom i trećeoptuženom pravnom licu stavlja na teret počinjenje krivičnog djela Davanja dara ili drugih oblka koristi.

  Postoji osnovana sumnja da je Alija Šljivar, kao direktor i odgovorna osoba u privrednom društvu d.d. Stari Grad Ključ sa privrednim društvom d.o.o. Tempic-FA Ključ zaključio ugovor o prodaji nekretnine zvana Bašta Hotel – Kafana za cijenu od 533.000 KM, a koja cijena je trebala prema ugovoru biti plaćena do 30.06.2013. godine. Privredno društvo d.o.o. Tempic – Fa pomenutu kupoprodajnu cijenu nikad nije platilo društvu d.d. Stari Grad Ključ kao dotadašnjem vlasniku nekretnine, niti je Alija Šljivar kao direktor d.d. Stari Grad Ključ ikada zahtijevao plaćanje te kupoprodajne cijene za d.d. Stari Grad Ključ. Umjesto da plati kupoprodajnu cijenu za prijenos prava vlasništva, d.o.o. Tempic – FA Ključ, zastupano tom prilikom po direktoru Fersadu Delaloviću, je istog dana (06.06.2013. godine) sa Alijom Šljivarom kao fizičkim licem zaključilo tri ugovora kojima je Aliji Šljivaru u vlasništvo prenio četiri nekretnine. Te nekretnine koje su mu prenesene u vlasništvo pometnutim ugovorima Alija Šljivar nikad nije platio društvu d.o.o. Tempic – FA. Jasno proizlazi da je Alija Šljivar, kao direktor d.d. Stari Grad Ključ na d.o.o. Tempic-FA Ključ prenio vlasništvo nad nekretninom zvana "Bašta" Hotel- Kafana i dvorište, a koja nekretnina nikad nije plaćena društvu Stari Grad Ključ, već Aliji Šljivaru kao fizičkom licu i to u vidu stanova koji su mu preneseni u vlasništvo.

  Na osnovu provedene istrage, saslušanja svjedoka i analize materijalnih dokaza, osnovano se sumnja da su optužena lica počinila krivična djela koja im se stavljaju na teret.

  Nakon potvrđivanja optužnice, u narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji od strane Kantonalnog suda u Bihaću.

   

  Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Potvrđena optužnica protiv Šljivar Alije, Delalović Fersada i privrednog društva d.o.o. Tempic-FA Ključ zbog krivičnih djela pri prodaji hotela u Ključu

  24.01.2023.

  Bihać, 24. januara – Kantonalni sud u Bihaću je dana 17.01.2023. godine potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Šljivar Alije (68) iz Ključa, Delalović Fersada (54) iz Ključa i privrednog društva d.o.o. Tempic-FA Ključ. Prvooptuženom se stavlja na teret počinjenje produženog krivičnog djela Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, dok se drugooptuženom i trećeoptuženom pravnom licu stavlja na teret počinjenje krivičnog djela Davanja dara ili drugih oblka koristi.

  Postoji osnovana sumnja da je Alija Šljivar, kao direktor i odgovorna osoba u privrednom društvu d.d. Stari Grad Ključ sa privrednim društvom d.o.o. Tempic-FA Ključ zaključio ugovor o prodaji nekretnine zvana Bašta Hotel – Kafana za cijenu od 533.000 KM, a koja cijena je trebala prema ugovoru biti plaćena do 30.06.2013. godine. Privredno društvo d.o.o. Tempic – Fa pomenutu kupoprodajnu cijenu nikad nije platilo društvu d.d. Stari Grad Ključ kao dotadašnjem vlasniku nekretnine, niti je Alija Šljivar kao direktor d.d. Stari Grad Ključ ikada zahtijevao plaćanje te kupoprodajne cijene za d.d. Stari Grad Ključ. Umjesto da plati kupoprodajnu cijenu za prijenos prava vlasništva, d.o.o. Tempic – FA Ključ, zastupano tom prilikom po direktoru Fersadu Delaloviću, je istog dana (06.06.2013. godine) sa Alijom Šljivarom kao fizičkim licem zaključilo tri ugovora kojima je Aliji Šljivaru u vlasništvo prenio četiri nekretnine. Te nekretnine koje su mu prenesene u vlasništvo pometnutim ugovorima Alija Šljivar nikad nije platio društvu d.o.o. Tempic – FA. Jasno proizlazi da je Alija Šljivar, kao direktor d.d. Stari Grad Ključ na d.o.o. Tempic-FA Ključ prenio vlasništvo nad nekretninom zvana "Bašta" Hotel- Kafana i dvorište, a koja nekretnina nikad nije plaćena društvu Stari Grad Ključ, već Aliji Šljivaru kao fizičkom licu i to u vidu stanova koji su mu preneseni u vlasništvo.

  Na osnovu provedene istrage, saslušanja svjedoka i analize materijalnih dokaza, osnovano se sumnja da su optužena lica počinila krivična djela koja im se stavljaju na teret.

  Nakon potvrđivanja optužnice, u narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji od strane Kantonalnog suda u Bihaću.

   

  Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.