• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Unsko-sanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena optužnica protiv Koštić Mirana zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika

  18.11.2022.

  Bihać, 18. novembra - Dana 16.11.2022. godine Kantonalni sud u Bihaću svojim rješenjem potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona podignutu protiv Koštić Mirana (62) iz North Sampsona, Idaho (SAD), zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. u vezi s članom 22. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ. 

  Osnovano se sumnja da je optuženi Koštić Miran, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između pripadnika vojske V korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu AR BiH) s jedne i vojske Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna s druge strane, (u daljem tekstu: NO APZB), u svojstvu pripadnika NO APZB pri Odsjeku vojne bezbjednosti, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe zajedničkog člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12. augusta 1949. godine, na način da je:

  •        Dana 18.03.1995. godine u mjestu Podzvizd, općina Velika Kladuša, nakon što je H.E. kao pripadnik 506. brigade AR BiH zarobljen i razoružan doveden do jedne trgovine nepoznatog vlasnika u istom mjestu, gdje se već nalazio optuženi Koštić Miran koji je vidjevši oštećenog H.E. rekao „Evo Heginog ekstrema“, a zatim je istom opsovao mater, te fizički nasrnuo na njega tako što ga je najprije sa obje ruke uhvatio za prsa i bacio na haubu vozila „Jugo“ koji je bio parkiran na licu mjesta, nakon čega ga je počeo udarati zatvorenim šakama u predjelu lica i cijelog tijela, da bi ga zatim nastavio udarati Š.A. (preminuo) a potom ponovo optuženi Koštić Miran u čemu su se smijenjivali, a od kojih udaraca je oštećeni izgubio svijest, nanoseći na taj način oštećenom H.E. mnogobrojne tjelesne povrede po cijelom tijelu, a uslijed čega je isti trpio velike tjelesne i duševne patnje, te povrede tjelesnog integriteta i zdravlja.
  •        Dana 18.03.1995. godine u popodnevnim satima, u mjestu Trnovi, općina Velika Kladuša, nakon što je  Ž.F. kao pripadnik 506. brigade V Korpusa AR BiH zajedno sa većim brojem svojim suboraca zarobljen u rejonu Podzvizda i razoružan doveden u Trnove na sprat kuće vlasništvo Ć.O., da bi isti zatim bio prozvan i odveden u prostoriju u prizemlju kuće gdje je ispitivan od strane NN pripadnika NO APZB, pri čemu je u prostoriju ušao osumnjičeni Koštić Miran i obratio se navedenom NN pripadniku riječima „što daš kontrašu da sjedi“, a zatim je Ž.F. opsovao majku i rekao da klekne na koljena, nakon čega je uzeo drvenu palicu dužine oko jedan metar i sa istom oštećenog tukao po cijelom tijelu, pa kada je oštećeni od siline udaraca pao na pod, nastavio ga je udarati nogama na kojima su bile vojničke čizme, nanoseći na taj način oštećenom Ž.F. mnogobrojne tjelesne povrede po cijelom tijelu, a uslijed čega je isti trpio velike tjelesne i duševne patnje, te povrede tjelesnog integriteta i zdravlja.
  •     U drugoj polovini marta 1995. godine, u mjestu Trnovi, općina Velika Kladuša, nakon što je P.M. dana 18.03.1995.godine kao pripadnik 506. brigade V Korpusa AR BiH zajedno sa većim brojem svojim suboraca zarobljen u rejonu Podzvizda i razoružan doveden u Trnove u garažu kuće neponatog vlasnika, odakle je u dva navrata sproveden na ispitivanje u drugi NN objekt u Trnovima, gdje je oba puta ispitivan od strane optuženog Koštić Mirana i Š.A. (preminuo), kojom prilikom su ga optuženi Koštić Miran i Š.A. udarali zatvorenim šakama po cijelom tijelu, prislanjali uz zid te udarali pištoljima tetejcima po glavi, a nakon što bi oštećeni od siline udaraca pao na pod, nastavili su ga udarati nogama na kojima su imali vojničke čizme po cijelom tijelu, što je oba puta trajalo oko dva sata, nanoseći na taj način oštećenom P.M. mnogobrojne tjelesne povrede po cijelom tijelu, a uslijed čega je isti trpio velike tjelesne i duševne patnje, te povrede tjelesnog integriteta i zdravlja. 

  Osnovanost sumnje da je Koštić Miran izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret proizilazi iz mnogobrojnih dokaza koje je Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona prikupilo tokom istrage, a naročito iz iskaza više svjedoka. 

  Daljnje radnje u ovom predmetu će poduzimati Kantonalni sud u Bihaću.

   

  Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Potvrđena optužnica protiv Koštić Mirana zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika

  18.11.2022.

  Bihać, 18. novembra - Dana 16.11.2022. godine Kantonalni sud u Bihaću svojim rješenjem potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona podignutu protiv Koštić Mirana (62) iz North Sampsona, Idaho (SAD), zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. u vezi s članom 22. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ. 

  Osnovano se sumnja da je optuženi Koštić Miran, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između pripadnika vojske V korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu AR BiH) s jedne i vojske Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna s druge strane, (u daljem tekstu: NO APZB), u svojstvu pripadnika NO APZB pri Odsjeku vojne bezbjednosti, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe zajedničkog člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12. augusta 1949. godine, na način da je:

  •        Dana 18.03.1995. godine u mjestu Podzvizd, općina Velika Kladuša, nakon što je H.E. kao pripadnik 506. brigade AR BiH zarobljen i razoružan doveden do jedne trgovine nepoznatog vlasnika u istom mjestu, gdje se već nalazio optuženi Koštić Miran koji je vidjevši oštećenog H.E. rekao „Evo Heginog ekstrema“, a zatim je istom opsovao mater, te fizički nasrnuo na njega tako što ga je najprije sa obje ruke uhvatio za prsa i bacio na haubu vozila „Jugo“ koji je bio parkiran na licu mjesta, nakon čega ga je počeo udarati zatvorenim šakama u predjelu lica i cijelog tijela, da bi ga zatim nastavio udarati Š.A. (preminuo) a potom ponovo optuženi Koštić Miran u čemu su se smijenjivali, a od kojih udaraca je oštećeni izgubio svijest, nanoseći na taj način oštećenom H.E. mnogobrojne tjelesne povrede po cijelom tijelu, a uslijed čega je isti trpio velike tjelesne i duševne patnje, te povrede tjelesnog integriteta i zdravlja.
  •        Dana 18.03.1995. godine u popodnevnim satima, u mjestu Trnovi, općina Velika Kladuša, nakon što je  Ž.F. kao pripadnik 506. brigade V Korpusa AR BiH zajedno sa većim brojem svojim suboraca zarobljen u rejonu Podzvizda i razoružan doveden u Trnove na sprat kuće vlasništvo Ć.O., da bi isti zatim bio prozvan i odveden u prostoriju u prizemlju kuće gdje je ispitivan od strane NN pripadnika NO APZB, pri čemu je u prostoriju ušao osumnjičeni Koštić Miran i obratio se navedenom NN pripadniku riječima „što daš kontrašu da sjedi“, a zatim je Ž.F. opsovao majku i rekao da klekne na koljena, nakon čega je uzeo drvenu palicu dužine oko jedan metar i sa istom oštećenog tukao po cijelom tijelu, pa kada je oštećeni od siline udaraca pao na pod, nastavio ga je udarati nogama na kojima su bile vojničke čizme, nanoseći na taj način oštećenom Ž.F. mnogobrojne tjelesne povrede po cijelom tijelu, a uslijed čega je isti trpio velike tjelesne i duševne patnje, te povrede tjelesnog integriteta i zdravlja.
  •     U drugoj polovini marta 1995. godine, u mjestu Trnovi, općina Velika Kladuša, nakon što je P.M. dana 18.03.1995.godine kao pripadnik 506. brigade V Korpusa AR BiH zajedno sa većim brojem svojim suboraca zarobljen u rejonu Podzvizda i razoružan doveden u Trnove u garažu kuće neponatog vlasnika, odakle je u dva navrata sproveden na ispitivanje u drugi NN objekt u Trnovima, gdje je oba puta ispitivan od strane optuženog Koštić Mirana i Š.A. (preminuo), kojom prilikom su ga optuženi Koštić Miran i Š.A. udarali zatvorenim šakama po cijelom tijelu, prislanjali uz zid te udarali pištoljima tetejcima po glavi, a nakon što bi oštećeni od siline udaraca pao na pod, nastavili su ga udarati nogama na kojima su imali vojničke čizme po cijelom tijelu, što je oba puta trajalo oko dva sata, nanoseći na taj način oštećenom P.M. mnogobrojne tjelesne povrede po cijelom tijelu, a uslijed čega je isti trpio velike tjelesne i duševne patnje, te povrede tjelesnog integriteta i zdravlja. 

  Osnovanost sumnje da je Koštić Miran izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret proizilazi iz mnogobrojnih dokaza koje je Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona prikupilo tokom istrage, a naročito iz iskaza više svjedoka. 

  Daljnje radnje u ovom predmetu će poduzimati Kantonalni sud u Bihaću.

   

  Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.