Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Felić Senad pravosnažno osuđen na 6 mjeseci zatvora, obavezan platiti Kantonu 14.406,80 KM

30.09.2020.

Bihać, 30. septembra – Kantonalni sud u Bihaću djelomično je uvažio žalbu branioca osuđenog Felić Senada o odluci o kazni, te ga pravosnažno osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci zbog produženog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. U preostalom dijelu je potvrđena prvostepena presuda Općinskog suda u Bihaću kojom je bivši predsjednik Udruženja Saveza za sport i rekreaciju invalida Unsko-sanskog kantona obavezan da Unsko-sanskom kantonu isplati novčani iznos od 14.406,80 KM srazmjerno imovinskoj koristi pribavljenoj krivičnim djelom, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. Osuđenom je izrečena mjera zabrane obavljanja poziva, aktivnosti ili funkcije na rukovodećim poslovima odnosno poslovima odgovorne osobe u organima kantona, grada i općina u trajanju od 1 godine, računajući od dana pravosnažnosti presude.

Felić Senad (59) iz Bihaća je osuđen što je u periodu od 01.04.2006. godine do 25.12.2007. godine, u gradu Bihaću, kao odgovorna osoba u svojstvu predsjednika Udruženja Saveza za sport i rekreaciju invalida Unsko-sanskog kantona, prekoračio granice svojih službenih ovlaštenja tako da je protupravno izvršio nabavku i plaćanje materijalno-tehničkih sredstava i opreme, navodeći da su isti nabavljeni za potrebe Sekcije ribolovaca i Sekcije rekreacije SSRI općine Bihać, kao i putovanje u SAD i plaćanje boravka istog, a što nije zvanično evidentirao u poslovnim knjigama SSRI USK-a. Niti u jednom od slučajeva nabavke nije upoznao članove Upravnog odbora, niti je Skupština SSRI USK-a utvrdila i usvojila financijski izvještaj za 2006. i 2007. godinu, na koji način je prisvojio nabavljena materijalno-tehnička sredstva i opremu, i omogućio sebi put i boravak u SAD, odnosno pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od 14.406,80 KM.

Presudom Kantonalnog suda u Bihaću predmet je pravosnažno okončan i protiv nje stranke nemaju pravo žalbe.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Kantonalno_tuzilastvo_Bihac.jpg