Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Pravosnažnom presudom Kantonalnog suda u Bihaću Budimlić Enveru izrečena uvjetna osuda i zabranjeno vršenje poslova profesora u trajanju od dvije godine

08.07.2019.

Dana 17.06.2019. godine Kantonalni sud u Bihaću donio je presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu protiv Budimlić Envera (1962. godište) iz Bihaća kojom je osuđenom za krivično djelo Prevara u službi u pokušaju izrečena uvjetna osuda, odnosno kojom je Budimlić Enveru utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određeno da se kazna neće izvršiti ukoliko osuđeni u roku od 2 (dvije) godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Predmetnom presudom Kantonalnog suda u Bihaću je uvažena žalba Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i preinačena odluka o krivičnopravnoj sankciji na način da je uz već uvjetnu osudu izrečenu prvostepenom presudom, Budimlić Enveru izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva ili funkcije na način da mu je zabranjeno vršenje poslova profesora na fakultetu i u javnim ustanovama na prostoru Federacije u trajanju od 2 (dvije) godine.


Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je dokazalo da je osuđeni u vremenskom periodu od 01.01.2008. godine do decembra 2010. godine kao službena osoba u JU „Visoka zdravstvena škola u Bihaću“ – profesor - nastavnik, u namjeri da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, temeljem jedanaest (11) Ugovora o djelu zaključenim između Envera Budimlića i ovlaštenog lica Visoke zdravstvene škole u Bihaću, u službenim izvještajima i evidencijama lažno prikazao 326,30 sati održane nastave i vježbi iz više nastavnih predmeta iako je u to vrijeme obavljao poslove ljekara u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, i na osnovu izvještaja i evidencija o održanim predavanjima za navedene dane iste spiskove koristio za lažne obračune koje je dostavio nadležnoj službi JU „Visoka zdravstvena škola“ u Bihaću s ciljem da službenu osobu dovede u zabludu kako bi se učinila nezakonita isplata, pa su isti spiskovi i obračuni prihvaćeni i dostavljeni u Trezor USK na naplatu, a u kojoj namjeri je Budimlić Enver spriječen za isplatu novčanog iznosa od 7.744,78 KM.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

slika2.png