Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

mail print fav manja slovaveća slova

Potvrđena optužnica protiv Škorić Mladena, Murtić Kemala i Jelača Mirka zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja

07.01.2019.

Dana 07.12.2018. godine, Općinski sud u Bosanskoj Krupi potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK Bihać protiv Škorić Mladena, (1967. godište) iz Bosanske Krupe, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. u sticaju sa krivičnim djelom Krivotvorenja službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ FBiH; Murtić Kemala (1966. godište) iz Bosanske Krupe, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. u vezi sa produženim krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. u vezi sa članom 55. KZ FBiH; i Jelača Mirka (1949. godište) iz Bosanske Krupe, zbog krivičnog djela Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. u vezi sa članom 33. KZ FBiH.

Predmetnom optužnicom je stavljeno na teret postojanje osnovane sumnje da su u drugoj polovini 2014.godine, prvoosumnjičeni Škorić Mladen i drugoosumnjičeni Murtić Kemal kao službene osobe Kantonalne uprave za šumarstvo USK-a - čuvari šuma, u mjestu Suvaja, općina Bosanska Krupa, suprotno zakonitom vršenju službene dužnosti s ciljem da trećeosumnjičenom Jelača Mirku pribave protivpravnu imovinsku korist, iskoristili svoj službeni položaj čuvara šuma, tako što su nakon dogovora sa trećeosumnjičenim Jelača Mirkom, istom dali usmenu saglasnost da bez odobrenja i izvršene uplate uđe u posjed privatne šume i radi krađe izvrši bespravnu sječu drveta na parcelama:  k.č. broj 788 k.o. Donja Suvaja, šuma “ Gaj”  upisana u PL broj 120 k.o. Donja Suvaja, na ime (...), k.č. broj 794 k.o. Donja Suvaja, šuma “ Rastik” upisane u PL 124 k.o. Donja Suvaja, na ime(...), kč. broj 787 k.o. Donja Suvaja, upisana u PL 124 k.o. Donja Suvaja, šuma “ Plećina” na ime (...) i to tako što je prvoosumnjičeni Škorić Mladen za predmetnu sječu u knjigu doznake broj 24/14 na strani 44 i 45 unio lažne podatke o doznaci stabala na parceli k.č. broj 5/57-1 k.o. Gornja Suvaja, općina Bosanska Krupa, vlasnika (...), iako je znao da na navedenoj parceli nije vršena doznaka niti bilo sječe, pa je unatoč činjenici da ne posjeduje odobrenje za sječu na navedenim parcelama osumnjičeni Jelača Mirko angažirao radnike (...) i (...), iste odveo na naprijed opisane lokacije, rekavši im da sjeku deblja i bolja stabla, nakon čega je izvršena sječa preko 100 ( sto) stabala drveta, ukupne drvne mase od najmanje 80,50 m3 drveta, koju su potom traktorom trećeosumnjičenog Jelača Mirka izvukli na mjesto utovara, nakon čega je drugoosumnjičeni Murtić Kemal, a sve kako bi trećeosumnjičenom omogućio nesmetan transport bespravno posječene drvne mase  za koju nije prethodno izvršena doznaka u 7 ( sedam ) navrata izvršio otpremu bespravno posječenog drveta, pri tom sačinjavajući otpremne iskaze lažnog sadržaja da posječeno drvo potječe sa parcele k.č. broj 5/57-1, pa je tako sačinio otpremne iskaze serijskih brojeva i to: otpremni iskaz broj 08699 od 14.08.2014. godine, otpremni iskaz broj 08953 od 15.08.2014.godine, otpremni iskaz broj 08958 od 22.08.2014.godine, otpremni iskaz broj 08962 od 23.08.2014.godine, otpremni iskaz broj 08964 od 25.08.2014.godine, otpremni iskaz broj 09017 od 26.09.2014.godine i otpremni iskaz broj 09187 od 09.10.2014.godine,  iako je znao da navedeno drvo ne potječe sa navedene parcele, na koji način su trećeosumnjičenom Jelača Mirku pribavili korist od najmanje 2.535,75 KM a za koji iznos je nanesena šteta (...), (...) i (...).

 

Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

KANTONALNO TUŽILAŠTVO USK BIHAĆ


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

KT-USK.jpg