Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

mail print fav manja slovaveća slova

Organizirane radionice sa predstavnicima centara za socijalni rad radi osnaživanja međusobnih odnosa i jačanja kapaciteta centara da učestvuju u radnjama Tužilaštva

13.12.2018.

U mjesecu novembru i decembru 2018. godine, održana je stručna edukacija podijeljena u tri cjelodnevna treninga, namijenjena zaposlenim stručnim radnicima u  Centrima za socijalni rad USK-a, a u skladu sa utvrđenim Planom provedbe edukacije stručnog osoblja centara za socijalni rad o primjeni Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH. Edukaciju je organiziralo  Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK-a u saradnji sa Udruženjem „Žene sa Une“, uz stručnu podršku Kantonalnog tužilaštva USK-a.

Edukatorice su bile: Dušanka Tatlić, diplomirana psihologinja i certificirani medijator, koja je koordinirala radnom grupom grada Bihaća za prevenciju maloljetničke delinkvencije čiji je rad rezultirao postavljanjem osnova za primjenu odgojnih preporuka, i Alma Kovačić, diplomirana psihologinja i psihoterapeutkinja, certificirani medijator, zaposlena kao stručna savjetnica Kantonalnog tužilaštva USK-a, također član navedene radne grupe grada Bihaća.

Osnovni cilj edukacije je jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa mladima kako bi se postiglo bolje razumijevanje  ove složene problematike, upoznavanje sa novijim naučnim saznanjima iz oblasti (neuro) psihologije djetinjstva i adolescencije, priprema za kvalitetno donošenje individualnih planova tretmana za provođenje neke od odgojnih preporuka, razmjena stručnih iskustava, te ostvarivanje kvalitetnije međusobne saradnje.

Ovakav način saradnje Kantonalnog tužilaštva USK-a  predstavlja ispunjavanje jednog od ciljeva VSTV-ove Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u Bosni i Hercegovini a koji rezultira osnaživanjem centara za socijalni rad i srodnim institucijama  međusobnih odnosa i jačanja kapaciteta ovih organizacija da učestvuju u radnjama tužilaštva. Kantonalno tužilaštvo USK-a je tužilaštvo koje na području teritorija BiH trenutno znatno prednjači u broju izrečenih odgojnih preporuka o čijem kvalitetu svjedoči i niska stopa recidivizma nakon primjenjenih preporuka, a što govori o već uspostavljenoj jako dobroj saradnji Tužilaštva s centrima za socijalni rad na području kantona, i njihovom visokom stepenu zalaganja u primjeni odgojnih preporuka. Ovom edukacijom se stoga težilo podržati dosadašnje resurse centara za socijalni rad, te povećati kvalitet u procjeni maloljetnika i izradi individualnih programa rada s maloljetnicima.

 

KANTONALNO TUŽILAŠTVO USK

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

dan-2-alma.JPG

dan-1-dusanka.JPG

dan-1-centri.JPG

Ostale fotografije