Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Potvrđena optužnica protiv Handanagić Almina, bivšeg direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK, zbog zloupotrebe položaja

16.04.2019.

Općinski sud u Bihaću je svojim rješenjem od 26.03.2019. godine potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK Bihać protiv bivšeg direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK Handanagić Almina (1981. godište) iz Cazina zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. krivičnog zakona FBiH.

 

Optuženom Handanagiću se stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da je dana 04.05.2016. godine u Bihaću, u svojstvu službene osobe – direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (dalje u tekstu: ZZO USK), u namjeri da pribavi korist D.S., iskoristio svoj službeni položaj na način da je suprotno odredbi člana 5. stav 1. Pravilnika o radnim odnosima ZZO USK, koja propisuje da „kada se u Zavodu ukaže potreba za zasnivanjem radnog odnosa sa novim radnikom, direktor donosi odluku o zaključivanju ugovora sa novim radnikom pod uslovima propisanim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka ZZO USK“, donio Odluku o zaključivanju ugovora broj: 03-34-3837/16, kojom se na radno mjesto „Viši stručni saradnik za računovodstvo i izvještavanje – Šef odsjeka“ u ZZO USK na određeno vrijeme prima D.S., a zatim istog dana zaključio i Ugovor o radu broj: 03-34-3849/16 sa D.S., iako je bio svjestan da D.S. ne ispunjava sve uslove koje Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka ZZO USK propisuje za navedeno radno mjesto, odnosno da D.S. nema položen stručni ispit za certificiranog računovođu, i kao takva nije mogla vršiti sve poslove iz opisa poslova radnog mjesta na koje je zaposlena, odnosno nije mogla u smislu odredbe člana 4. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine F BiH“, broj: 69/14), ovjeravati svojim potpisom i pečatom certificiranog računovođe godišnje finansijske izvještaje ZZO USK, pa je svjestan ove činjenice, a s obzirom da je ZZO imao obavezu dostavljanja finansijskih izvještaja, dana 16.02.2017. godine sklopio Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga broj: 03/49-1159/17 sa knjigovodstvenim biroom B. iz Bihaća, kojim se taj knjigovodstveni biro obavezao da potpiše godišnji izvještaj ZZO USK za period od 01.01. do 31.12.2016. godine, a potom dana 19.01.2018. godine ponovo sklopio Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga sa istim knjigovodstvenim biroom, kojim se taj knjigovodstveni biro obavezao da potpiše godišnji izvještaj ZZO USK za period od 01.01. do 31.12.2017. godine, čime je pribavio korist D.S. u vidu zapošljavanja na radno mjesto za koje nije ispunjavala uslove, a istovremeno oštetio ZZO USK u iznosu vrijednosti ugovorenih knjigovodstvenih usluga od ukupno 7.200,00 KM.

 

Na osnovu provedene istrage, saslušanja većeg broja svjedoka i analize obimne materijalne dokumentacije, osnovano se sumnja da je optuženi Handanagić postupao protivno internim aktima ZZO USK, te svjesno i s namjerom protupravno zaposlio D.S. na radno mjesto višeg stručnog saradnika za računovodstvo i izvještavanje – šef odsjeka u ovoj instituciji.

 

Nakon potvrđivanja optužnice, u narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji od strane Općinskog suda u Bihaću.

 

Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

slika2.png